2020/07/05  21:52  khởi hành
1
23:18 - 05:44
6h26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  23:18 - 05:44
  6h26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:18 川桁 Kawageta
  JR磐越西線 JR Ban'etsusai Line
  Hướng đến 会津若松 Aizuwakamatsu
  (34phút
  23:52 05:28 会津若松 Aizuwakamatsu
  JR磐越西線 JR Ban'etsusai Line
  Hướng đến 喜多方 Kitakata
  (16phút
  JPY 860
  05:44 喜多方 Kitakata
cntlog