2020/07/04  19:31  khởi hành
1
19:37 - 20:13
36phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:33 - 20:13
40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
19:42 - 20:23
41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:37 - 20:13
  36phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:37 渋谷 Shibuya
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 品川 Shinagawa
  (14phút
  JPY 170
  19:51 19:58 品川 Shinagawa
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (6phút
  20:04 20:11 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (2phút
  JPY 200
  20:13 雑色 Zoshiki
 2. 2
  19:33 - 20:13
  40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:33 渋谷 Shibuya
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 品川 Shinagawa
  (13phút
  JPY 170
  19:46 19:53 品川 Shinagawa 19:57 20:03 立会川 Tachiaigawa
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (10phút
  JPY 200
  20:13 雑色 Zoshiki
 3. 3
  19:42 - 20:23
  41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:42 渋谷 Shibuya
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 品川 Shinagawa
  (13phút
  JPY 170
  19:55 19:59 品川 Shinagawa
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (24phút
  JPY 200
  20:23 雑色 Zoshiki
cntlog