2019/09/16  07:39  khởi hành
1
07:40 - 08:48
1h8phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
07:40 - 08:48
1h8phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:40 - 08:48
  1h8phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:40 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Sunny Bay 
  (4phút
  07:44 07:49 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (20phút
  HKD 29,00
  08:09 08:09 Hong Kong
  Đi bộ( 13phút
  08:22 08:22 Central
  Island Line
  Hướng đến Chai Wan 
  (14phút
  08:36 08:39 Quarry Bay
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến LOHAS Park 
  (9phút
  HKD 15,00
  08:48 Tseung Kwan O
 2. 2
  07:40 - 08:48
  1h8phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  07:40 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Sunny Bay 
  (4phút
  07:44 07:49 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (9phút
  07:58 08:03 Lai King
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Central 
  (11phút
  08:14 08:18 Prince Edward
  Kwun Tong Line
  Hướng đến Tiu Keng Leng 
  (25phút
  08:43 08:46 Tiu Keng Leng
  Tseung Kwan O Line(North Point-Tseung Kwan O)
  Hướng đến LOHAS Park 
  (2phút
  HKD 29,00
  08:48 Tseung Kwan O
cntlog