2020/10/02  07:18  khởi hành
1
07:20 - 07:55
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:20 - 07:55
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:20 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Sunny Bay 
  (4phút
  07:24 07:29 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (9phút
  07:38 07:43 Lai King
  Tsuen Wan Line
  Hướng đến Central 
  (12phút
  HKD 23,50
  07:55 Mong Kok
cntlog