2020/12/02  15:56  khởi hành
1
16:00 - 16:18
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:00 - 16:18
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:00 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  Hướng đến Sunny Bay 
  (4phút
  16:04 16:09 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  Hướng đến Hong Kong 
  (9phút
  HKD 20,00
  16:18 Lai King
cntlog