2020/02/20  17:11  ออกเดินทาง
1
17:20 - 17:38
18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  17:20 - 17:38
  18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:20 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  เดินทางไปยัง Sunny Bay 
  (4นาที
  17:24 17:29 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (9นาที
  HKD 20.00
  17:38 Lai King
cntlog