2020/10/27  13:36  khởi hành
1
15:14 - 21:09
5h55phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
15:08 - 21:09
6h1phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  15:14 - 21:09
  5h55phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  15:14 East Finchley
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (11phút
  thông qua đào tạo Camden Town
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (5phút
  15:30 15:35 Kings Cross St.Pancras
  Circle Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (10phút
  GBP 4,90
  15:45 16:03 Paddington
  Euston - Watford Junction
  Hướng đến Paignton 
  (1h47phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (27phút
  thông qua đào tạo Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (1h32phút
  thông qua đào tạo Liskeard
  Liskeard - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (23phút
  20:21 20:28 Par
  Newquay - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (41phút
  21:09 Quintrell Downs
 2. 2
  15:08 - 21:09
  6h1phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  15:08 East Finchley
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (11phút
  thông qua đào tạo Camden Town
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (5phút
  15:24 15:30 Kings Cross St.Pancras
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (10phút
  GBP 4,90
  15:40 16:03 Paddington
  Euston - Watford Junction
  Hướng đến Paignton 
  (1h47phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (27phút
  thông qua đào tạo Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (1h32phút
  thông qua đào tạo Liskeard
  Liskeard - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (23phút
  20:21 20:28 Par
  Newquay - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (41phút
  21:09 Quintrell Downs
cntlog