2020/02/17  05:04  khởi hành
1
06:14 - 12:52
6h38phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
2
06:14 - 12:52
6h38phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
3
06:09 - 12:52
6h43phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
4
06:09 - 12:52
6h43phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:14 - 12:52
  6h38phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  06:14 East Finchley
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (11phút
  thông qua đào tạo Camden Town
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (4phút
  GBP 4,90
  06:29 06:29 Euston
  Đi bộ( 8phút
  06:37 06:37 Euston Square
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (8phút
  GBP 4,90
  06:45 07:03 Paddington
  Euston - Watford Junction
  Hướng đến Paignton 
  (25phút
  thông qua đào tạo Reading
  Taunton - Reading
  Hướng đến Taunton 
  (1h32phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (26phút
  thông qua đào tạo Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (19phút
  09:51 10:32 Newton Abbot
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (1h10phút
  thông qua đào tạo Liskeard
  Liskeard - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (22phút
  12:06 12:11 Par
  Newquay - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (41phút
  12:52 Quintrell Downs
 2. 2
  06:14 - 12:52
  6h38phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  06:14 East Finchley
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (11phút
  thông qua đào tạo Camden Town
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (4phút
  GBP 4,90
  06:29 06:29 Euston
  Đi bộ( 8phút
  06:37 06:37 Euston Square
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (8phút
  GBP 4,90
  06:45 07:03 Paddington
  Euston - Watford Junction
  Hướng đến Paignton 
  (25phút
  thông qua đào tạo Reading
  Taunton - Reading
  Hướng đến Taunton 
  (1h32phút
  09:02 09:45 Taunton
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (23phút
  thông qua đào tạo Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (1h31phút
  thông qua đào tạo Liskeard
  Liskeard - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (22phút
  12:06 12:11 Par
  Newquay - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (41phút
  12:52 Quintrell Downs
 3. 3
  06:09 - 12:52
  6h43phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  06:09 East Finchley
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (12phút
  thông qua đào tạo Camden Town
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (4phút
  06:25 06:30 Kings Cross St.Pancras
  Circle Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (10phút
  GBP 4,90
  06:40 07:03 Paddington
  Euston - Watford Junction
  Hướng đến Paignton 
  (25phút
  thông qua đào tạo Reading
  Taunton - Reading
  Hướng đến Taunton 
  (1h32phút
  thông qua đào tạo Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  Hướng đến Exeter St Davids 
  (26phút
  thông qua đào tạo Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (19phút
  09:51 10:32 Newton Abbot
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (1h10phút
  thông qua đào tạo Liskeard
  Liskeard - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (22phút
  12:06 12:11 Par
  Newquay - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (41phút
  12:52 Quintrell Downs
 4. 4
  06:09 - 12:52
  6h43phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  06:09 East Finchley
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (12phút
  thông qua đào tạo Camden Town
  Northern Line
  Hướng đến Kennington 
  (4phút
  06:25 06:30 Kings Cross St.Pancras
  Circle Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (10phút
  GBP 4,90
  06:40 07:03 Paddington
  Euston - Watford Junction
  Hướng đến Paignton 
  (25phút
  thông qua đào tạo Reading
  Taunton - Reading
  Hướng đến Taunton 
  (1h32phút
  09:02 09:45 Taunton
  Exeter St Davids - Paddington
  Hướng đến Paignton 
  (23phút
  thông qua đào tạo Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  Hướng đến Penzance 
  (1h31phút
  thông qua đào tạo Liskeard
  Liskeard - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (22phút
  12:06 12:11 Par
  Newquay - Penzance
  Hướng đến Newquay 
  (41phút
  12:52 Quintrell Downs
cntlog