2020/04/04  21:59  ออกเดินทาง
1
12:08 - 18:15
6ครั้ง7นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
2
11:44 - 18:15
6ครั้ง31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. train
 19.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  12:08 - 18:15
  6ครั้ง7นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  12:08 East Finchley
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (11นาที
  ผ่านการรถไฟ Camden Town
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Kennington 
  (5นาที
  12:24 12:30 Kings Cross St.Pancras
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (10นาที
  GBP 4.90
  12:40 12:57 Paddington
  Euston - Watford Junction
  เดินทางไปยัง Paignton 
  (34นาที
  ผ่านการรถไฟ Reading
  Taunton - Reading
  เดินทางไปยัง Taunton 
  (1ครั้ง18นาที
  ผ่านการรถไฟ Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (27นาที
  ผ่านการรถไฟ Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  เดินทางไปยัง Penzance 
  (1ครั้ง31นาที
  ผ่านการรถไฟ Liskeard
  Liskeard - Penzance
  เดินทางไปยัง Newquay 
  (23นาที
  17:20 17:34 Par
  Newquay - Penzance
  เดินทางไปยัง Newquay 
  (41นาที
  18:15 Quintrell Downs
 2. 2
  11:44 - 18:15
  6ครั้ง31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  11:44 East Finchley
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Camden Town 
  (11นาที
  ผ่านการรถไฟ Camden Town
  Northern Line
  เดินทางไปยัง Kennington 
  (5นาที
  12:00 12:05 Kings Cross St.Pancras
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (10นาที
  GBP 4.90
  12:15 12:33 Paddington
  Plymouth - Paddington
  เดินทางไปยัง Paignton 
  (34นาที
  13:07 13:34 Reading
  Taunton - Reading
  เดินทางไปยัง Taunton 
  (1ครั้ง18นาที
  ผ่านการรถไฟ Taunton
  Exeter St Davids - Bristol Temple Meads
  เดินทางไปยัง Exeter St Davids 
  (27นาที
  ผ่านการรถไฟ Exeter St Davids
  Crewe - Llanelli
  เดินทางไปยัง Penzance 
  (1ครั้ง31นาที
  ผ่านการรถไฟ Liskeard
  Liskeard - Penzance
  เดินทางไปยัง Newquay 
  (23นาที
  17:20 17:34 Par
  Newquay - Penzance
  เดินทางไปยัง Newquay 
  (41นาที
  18:15 Quintrell Downs
cntlog