2019/12/08  06:54  khởi hành
1
08:55 - 09:58
1h3phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:55 - 09:58
  1h3phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:55 Oxford
  Slough - Worcester Shrub Hill
  Hướng đến Slough 
  (45phút
  09:40 09:52 Slough
  Slough - Windsor Eton Central
  Hướng đến Windsor Eton Central 
  (6phút
  09:58 Windsor Eton Central
cntlog