2020/09/20  01:52  khởi hành
1
09:55 - 10:58
1h3phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:55 - 10:58
  1h3phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:55 Oxford
  Slough - Worcester Shrub Hill
  Hướng đến Slough 
  (45phút
  10:40 10:52 Slough
  Slough - Windsor Eton Central
  Hướng đến Windsor Eton Central 
  (6phút
  10:58 Windsor Eton Central
cntlog