2020/12/05  14:57  ออกเดินทาง
1
15:01 - 15:56
55นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:01 - 15:56
  55นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:01 Oxford
  Slough - Worcester Shrub Hill
  เดินทางไปยัง Slough 
  (37นาที
  15:38 15:50 Slough
  Slough - Windsor Eton Central
  เดินทางไปยัง Windsor Eton Central 
  (6นาที
  15:56 Windsor Eton Central
cntlog