1
06:10 - 06:46
36phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:10 - 06:46
36phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:42 - 06:52
1h10phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
06:35 - 06:55
20phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:10 - 06:46
  36phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:10 Musée d'Orsay Musee d Orsay
  RER-C5
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (8phút
  06:18 06:30 Paris Austerlitz
  Paris Metro Line 10
  Hướng đến Boulogne Pont de St-Cloud 
  (1phút
  06:31 06:38 Jussieu
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (8phút
  EUR 1,90
  06:46 Chaussée d'Antin La Fayette Chaussee d Antin La Fayette
 2. 2
  06:10 - 06:46
  36phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:10 Musée d'Orsay Musee d Orsay
  RER-C7
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (8phút
  06:18 06:30 Paris Austerlitz
  Paris Metro Line 10
  Hướng đến Boulogne Pont de St-Cloud 
  (1phút
  06:31 06:38 Jussieu
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (8phút
  EUR 1,90
  06:46 Chaussée d'Antin La Fayette Chaussee d Antin La Fayette
 3. 3
  05:42 - 06:52
  1h10phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:42 Musée d'Orsay Musee d Orsay
  RER-C5
  Hướng đến Saint-Quentin en-Yvelines 
  (3phút
  05:45 06:39 Invalides
  Paris Metro Line 8
  Hướng đến Pointe du Lac(Créteil) Pointe du Lac(Creteil)
  (5phút
  06:44 06:51 Opéra Opera
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (1phút
  EUR 1,90
  06:52 Chaussée d'Antin La Fayette Chaussee d Antin La Fayette
 4. 4
  06:35 - 06:55
  20phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:35 Musée d'Orsay Musee d Orsay
  RER-C3
  Hướng đến Saint-Quentin en-Yvelines 
  (2phút
  06:37 06:46 Invalides
  Paris Metro Line 13
  Hướng đến Les courtilles(Asnières-Gennevilliers) Les courtilles(Asnieres-Gennevilliers)
  (2phút
  06:48 06:51 Miromesnil
  Paris Metro Line 9
  Hướng đến Mairie de Montreuil 
  (4phút
  EUR 1,90
  06:55 Chaussée d'Antin La Fayette Chaussee d Antin La Fayette
cntlog