2019-06-19 Lịch bay

 1. PROVINCIAL AIRLINES PB-913 DHvilld-Bombardier DHC8-100 Dsh 8/8Q
  08:00 → 09:00
  1h 00phút
  Đặt trước
 2. AIR CANADA AC-7788 Beechcraft 1900D Airliner
  08:50 → 10:00
  1h 10phút
  Đặt trước
 3. PROVINCIAL AIRLINES PB-928 DHvilld-Bombardier DHC8-300 Dsh 8/8Q
  10:25 → 11:25
  1h 00phút
  Đặt trước
 4. AIR CANADA AC-7792 Beechcraft 1900D Airliner
  13:15 → 14:25
  1h 10phút
  Đặt trước
 5. PROVINCIAL AIRLINES PB-902 DHvilld-Bombardier DHC8-300 Dsh 8/8Q
  15:45 → 16:45
  1h 00phút
  Đặt trước
 6. AIR CANADA AC-7794 Beechcraft 1900D Airliner
  20:15 → 21:25
  1h 10phút
  Đặt trước
 7. PROVINCIAL AIRLINES PB-922 DHvilld-Bombardier DHC8-300 Dsh 8/8Q
  22:05 → 23:05
  1h 00phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog