YDF Sân bay Cấp vùng Deer Lake

Thông tin chuyến bay

05:05 → 06:35 3h 00phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
06:10 → 07:10 1h 30phút
YHZ Sân bay Quốc tế Halifax Halifax, Canada
AIR CANADA
08:00 → 09:00 1h 00phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
08:30 → 10:50 2h 50phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
08:30 → 09:20 1h 20phút
YYR Sân bay Vịnh Goose Goose Bay, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
08:50 → 10:00 1h 10phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
AIR CANADA
10:25 → 11:25 1h 00phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
13:15 → 14:25 1h 10phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
AIR CANADA
13:55 → 15:25 3h 00phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
15:30 → 16:30 1h 30phút
YHZ Sân bay Quốc tế Halifax Halifax, Canada
AIR CANADA
15:45 → 16:45 1h 00phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
18:55 → 19:55 1h 30phút
YYR Sân bay Vịnh Goose Goose Bay, Canada
AIR CANADA
19:00 → 19:50 1h 20phút
YYR Sân bay Vịnh Goose Goose Bay, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
20:15 → 21:25 1h 10phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
AIR CANADA
22:05 → 23:05 1h 00phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần