YYR Sân bay Vịnh Goose

Thông tin chuyến bay

07:00 → 08:35 1h 35phút
YSO Sân bay Postville Postville, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
07:00 → 07:35 35phút
YRG Sân bay Rigolet Rigolet, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
07:00 → 09:30 2h 30phút
YNP Sân bay Natuashish Natuashish, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
07:00 → 08:10 1h 10phút
YMN Sân bay Makkovik Makkovik, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
07:00 → 09:00 2h 00phút
YHO Sân bay Hopedale Hopedale, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
07:00 → 10:00 3h 00phút
YDP Sân bay Nain Nain, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
08:25 → 10:21 1h 56phút
YHZ Sân bay Quốc tế Halifax Halifax, Canada
AIR CANADA
08:25 → 11:35 2h 40phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
08:25 → 10:15 1h 20phút
YDF Sân bay Cấp vùng Deer Lake Deer Lake, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
09:40 → 10:50 1h 10phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
10:00 → 11:35 1h 35phút
YDP Sân bay Nain Nain, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
10:00 → 11:05 1h 05phút
YNP Sân bay Natuashish Natuashish, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
12:45 → 16:30 3h 45phút
YRG Sân bay Rigolet Rigolet, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
12:45 → 15:30 2h 45phút
YSO Sân bay Postville Postville, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
12:45 → 14:35 1h 50phút
YNP Sân bay Natuashish Natuashish, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
12:45 → 15:50 3h 05phút
YMN Sân bay Makkovik Makkovik, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
12:45 → 15:05 2h 20phút
YHO Sân bay Hopedale Hopedale, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
12:45 → 14:05 1h 20phút
YDP Sân bay Nain Nain, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
13:15 → 14:43 1h 28phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
AIR CANADA
13:35 → 15:25 1h 20phút
YDF Sân bay Cấp vùng Deer Lake Deer Lake, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
13:35 → 16:45 2h 40phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
14:00 → 18:05 3h 35phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
14:00 → 17:10 2h 40phút
YQX Sân bay Quốc tế Gander Gander, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
14:00 → 13:50 50phút
YBX Sân bay Lourdes-de-Blanc-Sablon Blanc Sablon, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
14:00 → 16:00 1h 30phút
YAY Sân bay St. Anthony St.Anthony, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
14:45 → 15:25 40phút
ZUM Sân bay Churchill Falls Churchill Falls, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
14:45 → 16:20 1h 35phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
18:00 → 21:25 2h 55phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
AIR CANADA
18:00 → 19:52 1h 22phút
YDF Sân bay Cấp vùng Deer Lake Deer Lake, Canada
AIR CANADA
20:00 → 21:45 1h 15phút
YDF Sân bay Cấp vùng Deer Lake Deer Lake, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
20:00 → 23:05 2h 35phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
20:10 → 22:19 1h 39phút
YQX Sân bay Quốc tế Gander Gander, Canada
AIR CANADA
21:00 → 23:06 1h 36phút
YYT Sân bay Quốc tế St. John's St. John's, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog