2021-06-16 Lịch bay

 1. CHINA EZPRESS G5-6089 Airbus A320
  08:50 → 11:30
  2h 40phút
  Đặt trước
 2. SHENZHEN AIRLINES ZH-9129 Airbus A320
  08:50 → 11:40
  2h 50phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3583 Airbus A321
  09:55 → 14:35
  4h 40phút
  Đặt trước
 4. SHENZHEN AIRLINES ZH-9133 Airbus A320
  11:05 → 14:00
  2h 55phút
  Đặt trước
 5. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2868 Airbus A320
  11:10 → 16:30
  5h 20phút
  Đặt trước
 6. HAINAN AIRLINES HU-7775 Boeing 737-800 Passenger
  11:45 → 14:45
  3h 00phút
  Đặt trước
 7. SHENZHEN AIRLINES ZH-9135 Airbus A320
  19:05 → 21:50
  2h 45phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-5129 Airbus A321
  20:40 → 23:40
  3h 00phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog