JinJi Hotel

JinJi Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No.1 South 2nd Lane ,Shanxi
trạm gần
Về 44 phút từ 太原南 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog