YQM Sân bay Quốc tế Greater Moncton

Thông tin chuyến bay

05:15 → 06:17 2h 02phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA
06:00 → 07:10 2h 10phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
06:25 → 08:14 2h 49phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:30 → 07:25 1h 55phút
YOW Sân bay Quốc tế Ottawa Macdonald Cartier Ottawa, Canada
PORTER AIRLINES
06:30 → 09:04 3h 34phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
06:30 → 10:35 5h 05phút
YQG Sân bay Windsor Windsor, Canada
PORTER AIRLINES
08:30 → 09:12 42phút
YHZ Sân bay Quốc tế Halifax Halifax, Canada
AIR CANADA
11:15 → 12:17 2h 02phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA
12:20 → 13:30 2h 10phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
12:30 → 14:19 2h 49phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
13:50 → 14:32 42phút
YHZ Sân bay Quốc tế Halifax Halifax, Canada
AIR CANADA
13:50 → 14:29 1h 39phút
YOW Sân bay Quốc tế Ottawa Macdonald Cartier Ottawa, Canada
AIR CANADA
15:30 → 20:44 6h 14phút
YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder Thunder Bay, Canada
PORTER AIRLINES
15:30 → 18:04 3h 34phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
15:30 → 16:25 1h 55phút
YOW Sân bay Quốc tế Ottawa Macdonald Cartier Ottawa, Canada
PORTER AIRLINES
15:45 → 16:47 2h 02phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA
16:35 → 17:37 2h 02phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA
17:20 → 18:02 42phút
YHZ Sân bay Quốc tế Halifax Halifax, Canada
AIR CANADA
18:25 → 20:14 2h 49phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
18:30 → 19:40 2h 10phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
21:10 → 22:12 2h 02phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần