YAM Sân bay Sault Ste Marie

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:28 1h 28phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
06:40 → 08:00 1h 20phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
08:25 → 09:15 50phút
YSB Sân bay Sudbury Sudbury, Canada
BEARSKIN AIRLINES
08:25 → 09:56 1h 31phút
YYB Sân bay North Bay Jack Garland North Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
09:10 → 10:38 1h 28phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
09:35 → 10:45 1h 10phút
YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder Thunder Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
09:55 → 11:23 1h 28phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
11:20 → 12:35 1h 15phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
11:30 → 13:05 1h 35phút
YYB Sân bay North Bay Jack Garland North Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
11:30 → 12:20 50phút
YSB Sân bay Sudbury Sudbury, Canada
BEARSKIN AIRLINES
15:10 → 16:20 1h 10phút
YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder Thunder Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:40 → 18:55 1h 15phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
18:10 → 19:40 1h 30phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
18:25 → 20:20 1h 55phút
YTS Sân bay Timmins Victor M. Power Timmins, Canada
BEARSKIN AIRLINES
18:25 → 19:15 50phút
YSB Sân bay Sudbury Sudbury, Canada
BEARSKIN AIRLINES
18:45 → 19:55 1h 10phút
YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder Thunder Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
19:25 → 21:05 1h 40phút
YYB Sân bay North Bay Jack Garland North Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
19:25 → 20:15 50phút
YSB Sân bay Sudbury Sudbury, Canada
BEARSKIN AIRLINES
20:10 → 21:38 1h 28phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.