MPM Sân bay Quốc tế Maputo

Thông tin chuyến bay

06:00 → 09:40 3h 40phút
VXC Sân bay Lichinga Lichinga, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
06:00 → 08:35 2h 35phút
APL Sân bay Nampula Nampula, Mozambique
ETHIOPIAN AIRLINES
06:00 → 08:10 2h 10phút
APL Sân bay Nampula Nampula, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
06:00 → 09:45 3h 45phút
MNC Sân bay nacala nacala, Mozambique
ETHIOPIAN AIRLINES
06:10 → 07:55 1h 45phút
TET Sân bay Tete Tete, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
06:20 → 07:40 1h 20phút
BEW Sân bay Beira Beira, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
06:25 → 07:35 1h 10phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
07:30 → 08:35 1h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
07:45 → 15:25 6h 40phút
NBO Sân bay Quốc tế Nairobi Jomo Kenyatta Nairobi, Kenya
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
07:45 → 10:15 2h 30phút
POL Sân bay Pemba Pemba, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
07:45 → 13:15 4h 30phút
DAR Sân bay Quốc tế J.K. Nyerere Dar es Salaam, Tanzania
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
11:10 → 12:30 1h 20phút
VPY Sân bay Chimoio Chimoio, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
11:25 → 12:30 1h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
12:00 → 13:45 1h 45phút
UEL Sân bay Quelimane Quelimane, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
12:10 → 13:05 55phút
INH Sân bay Inhambane Inhambane, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
12:10 → 14:10 2h 00phút
VNX Sân bay Vilankulo Vilankulo, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
14:30 → 18:35 4h 05phút
APL Sân bay Nampula Nampula, Mozambique
ETHIOPIAN AIRLINES
14:30 → 16:40 2h 10phút
TET Sân bay Tete Tete, Mozambique
ETHIOPIAN AIRLINES
14:30 → 21:00 5h 30phút
ADD Sân bay Quốc tế Addis Abeba Addis Ababa, Ethiopia
ETHIOPIAN AIRLINES
15:05 → 20:00 3h 55phút
NBO Sân bay Quốc tế Nairobi Jomo Kenyatta Nairobi, Kenya
KENYA AIRWAYS
16:05 → 17:10 1h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
17:00 → 18:45 1h 45phút
TET Sân bay Tete Tete, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
17:10 → 19:20 2h 10phút
APL Sân bay Nampula Nampula, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
17:10 → 18:20 1h 10phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
17:25 → 18:45 1h 20phút
BEW Sân bay Beira Beira, Mozambique
LAMMOZAMBIQUEAIRLINES
17:30 → 19:35 2h 05phút
UEL Sân bay Quelimane Quelimane, Mozambique
ETHIOPIAN AIRLINES
17:30 → 20:50 3h 20phút
BEW Sân bay Beira Beira, Mozambique
ETHIOPIAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog