MCY Sân bay Sunshine Coast

Thông tin chuyến bay

06:30 → 09:15 1h 45phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
07:20 → 09:55 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
10:00 → 13:25 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
10:25 → 13:00 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
10:35 → 13:10 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
11:25 → 14:10 1h 45phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
QANTAS AIRWAYS
11:35 → 15:00 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
12:20 → 15:45 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
12:35 → 16:00 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
12:55 → 15:30 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
15:00 → 17:35 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA
16:40 → 20:05 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
18:45 → 21:20 1h 35phút
SYD Sân bay Quốc tế Sydney Kingsford Smith Sydney, Quần đảo Biển San Hô
JETSTAR AIRWAYS
19:00 → 22:25 2h 25phút
MEL Sân bay Melbourne Melbourne, Quần đảo Biển San Hô
VIRGIN AUSTRALIA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog