2021/01/22  22:36  khởi hành
1
22:40 - 22:58
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:46 - 23:04
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
22:52 - 23:10
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:40 - 22:58
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:40 Forum
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  (18phút
  22:58 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
 2. 2
  22:46 - 23:04
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:46 Forum
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  (18phút
  23:04 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
 3. 3
  22:52 - 23:10
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:52 Forum
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  (18phút
  23:10 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
cntlog