2020/01/23  02:46  khởi hành
1
02:48 - 03:15
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  02:48 - 03:15
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  02:48 Forum
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  (7phút
  02:55 03:02 Christianshavn
  Metro 2 Copenhagen Metro 2
  Hướng đến Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
  (13phút
  03:15 Københavns Lufthavn Copenhagen Airport
cntlog