2021/01/20  03:13  khởi hành
1
06:41 - 07:36
55phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:28 - 07:36
1h8phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:28 - 07:36
1h8phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:51 - 07:46
55phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:41 - 07:36
  55phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:41 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11(Tangwei)
  Hướng đến 福田 Futian
  (27phút
  07:08 07:15 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (21phút
  07:36 罗湖 Luohu
 2. 2
  06:28 - 07:36
  1h8phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:28 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11(Airport)
  Hướng đến 福田 Futian
  (27phút
  06:55 07:15 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (21phút
  07:36 罗湖 Luohu
 3. 3
  06:28 - 07:36
  1h8phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:28 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11(Airport)
  Hướng đến 福田 Futian
  (12phút
  06:40 06:50 前海湾 Qianhaiwan
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (46phút
  07:36 罗湖 Luohu
 4. 4
  06:51 - 07:46
  55phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:51 机场(深圳) Airport(Shenzhen)
  深圳地铁11号线 Shenzhen Metro Line 11
  Hướng đến 福田 Futian
  (27phút
  07:18 07:25 车公庙 Chegongmiao
  深圳地铁1号线 Shenzhen Metro Line 1
  Hướng đến 罗湖 Luohu
  (21phút
  07:46 罗湖 Luohu
cntlog