2020/09/18  19:42  khởi hành
1
19:50 - 20:22
32phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:00 - 20:32
32phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:50 - 20:22
  32phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:50 东直门 Dongzhimen 20:22 2号航站楼 Terminal 2
 2. 2
  20:00 - 20:32
  32phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:00 东直门 Dongzhimen 20:32 2号航站楼 Terminal 2
cntlog