2021/01/19  11:19  khởi hành
1
11:20 - 11:52
32phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:30 - 12:02
32phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
11:40 - 12:12
32phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:20 - 11:52
  32phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:20 东直门 Dongzhimen 11:52 2号航站楼 Terminal 2
 2. 2
  11:30 - 12:02
  32phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:30 东直门 Dongzhimen 12:02 2号航站楼 Terminal 2
 3. 3
  11:40 - 12:12
  32phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:40 东直门 Dongzhimen 12:12 2号航站楼 Terminal 2
cntlog