2020/02/20  17:01  khởi hành
1
17:08 - 17:24
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:03 - 17:24
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:08 - 17:24
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:08 Enge Station
  TRM 5
  Hướng đến Zoo 
  (7phút
  17:15 17:21 Bellevue
  TRM 4
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (3phút
  17:24 Feldeggstrasse
 2. 2
  17:03 - 17:24
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:03 Enge Station
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (10phút
  17:13 17:16 Central
  TRM 4
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (8phút
  17:24 Feldeggstrasse
cntlog