2020/09/19  03:19  khởi hành
1
06:30 - 06:43
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:27 - 06:48
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:30 - 06:43
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:30 Enge Station
  TRM 5
  Hướng đến Zoo 
  (4phút
  06:34 06:37 Burkliplatz
  TRM 2
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (6phút
  06:43 Feldeggstrasse
 2. 2
  06:27 - 06:48
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:27 Enge Station
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (10phút
  06:37 06:40 Central
  TRM 4
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (8phút
  06:48 Feldeggstrasse
cntlog