2021/01/19  00:03  ออกเดินทาง
1
00:12 - 00:35
23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
00:12 - 00:42
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:30 - 05:43
13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
05:32 - 05:51
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  00:12 - 00:35
  23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:12 Enge Station
  TRM 7
  เดินทางไปยัง Stettbach Station 
  (5นาที
  00:17 00:26 Paradeplatz
  TRM 2
  เดินทางไปยัง Tiefenbrunnen Station 
  (9นาที
  00:35 Feldeggstrasse
 2. 2
  00:12 - 00:42
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:12 Enge Station
  TRM 7
  เดินทางไปยัง Stettbach Station 
  (10นาที
  00:22 00:34 Central
  TRM 4
  เดินทางไปยัง Tiefenbrunnen Station 
  (8นาที
  00:42 Feldeggstrasse
 3. 3
  05:30 - 05:43
  13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:30 Enge Station
  TRM 5
  เดินทางไปยัง Zoo 
  (4นาที
  05:34 05:37 Burkliplatz
  TRM 2
  เดินทางไปยัง Tiefenbrunnen Station 
  (6นาที
  05:43 Feldeggstrasse
 4. 4
  05:32 - 05:51
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:32 Enge Station
  TRM 6
  เดินทางไปยัง Zoo 
  (4นาที
  05:36 05:42 Paradeplatz
  TRM 2
  เดินทางไปยัง Tiefenbrunnen Station 
  (9นาที
  05:51 Feldeggstrasse
cntlog