2020/07/13  14:42  khởi hành
1
15:16 - 15:59
43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
15:07 - 15:59
52phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
15:04 - 15:59
55phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
14:43 - 15:59
1h16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:16 - 15:59
  43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:16 Circular Quay
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Museum)BNK0354
  Hướng đến Leppington 
  (3phút
  15:19 15:24 Wynyard
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0511
  Hướng đến Parramatta 
  (19phút
  15:43 15:46 Lidcombe
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Leppington 
  (6phút
  15:52 15:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  15:59 Rosehill
 2. 2
  15:07 - 15:59
  52phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:07 Circular Quay
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (44phút
  15:51 15:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  15:59 Rosehill
 3. 3
  15:04 - 15:59
  55phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:04 Circular Quay
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Leppington 
  (48phút
  15:52 15:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  15:59 Rosehill
 4. 4
  14:43 - 15:59
  1h16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:43 Circular Quay
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Leppington 
  (48phút
  15:31 15:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  15:59 Rosehill
cntlog