2020/10/29  20:10  ออกเดินทาง
1
20:12 - 21:02
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
20:12 - 21:03
51นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:22 - 21:13
51นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:12 - 21:02
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:12 South Ferry
  เดิน( 5นาที
  20:17 20:20 Whitehall St-South Ferry
  W Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Astoria-Ditmars Blvd 
  (10นาที
  20:30 20:34 Canal Street(4/6/N/Q/R/W /J/Z Line)
  N Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Astoria-Ditmars Blvd 
  (28นาที
  21:02 36 Avenue
 2. 2
  20:12 - 21:03
  51นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:12 South Ferry
  เดิน( 5นาที
  20:17 20:20 Whitehall St-South Ferry
  W Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Astoria-Ditmars Blvd 
  (43นาที
  21:03 36 Avenue
 3. 3
  20:22 - 21:13
  51นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:22 South Ferry
  เดิน( 5นาที
  20:27 20:30 Whitehall St-South Ferry
  W Line[NYC Subway]
  เดินทางไปยัง Astoria-Ditmars Blvd 
  (43นาที
  21:13 36 Avenue
cntlog