2021/01/20  00:18  khởi hành
1
00:19 - 01:03
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
00:19 - 01:03
44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
00:32 - 01:20
48phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
00:29 - 01:20
51phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  00:19 - 01:03
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:19 South Ferry
  1 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Van Cortlandt Park-242 St 
  (18phút
  00:37 00:46 Times Square-42 St
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (17phút
  01:03 36 Avenue
 2. 2
  00:19 - 01:03
  44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:19 South Ferry
  1 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Van Cortlandt Park-242 St 
  (18phút
  00:37 00:40 Times Square-42 St
  7 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Flushing Main Street(7 Line) 
  (14phút
  00:54 00:58 Queensboro Plaza
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (5phút
  01:03 36 Avenue
 3. 3
  00:32 - 01:20
  48phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:32 South Ferry
  1 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Van Cortlandt Park-242 St 
  (18phút
  00:50 01:03 Times Square-42 St
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (17phút
  01:20 36 Avenue
 4. 4
  00:29 - 01:20
  51phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:29 South Ferry
  Đi bộ( 5phút
  00:34 00:37 Whitehall St-South Ferry
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (43phút
  01:20 36 Avenue
cntlog