2021/07/28  00:10  khởi hành
1
00:29 - 01:12
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
00:21 - 01:12
51phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
00:19 - 01:12
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
00:49 - 01:29
40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  00:29 - 01:12
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:29 South Ferry
  1 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Van Cortlandt Park-242 St 
  (18phút
  00:47 00:55 Times Square-42 St
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (17phút
  01:12 36 Avenue
 2. 2
  00:21 - 01:12
  51phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:21 South Ferry
  Đi bộ( 5phút
  00:26 00:29 Whitehall St-South Ferry
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (43phút
  01:12 36 Avenue
 3. 3
  00:19 - 01:12
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:19 South Ferry
  1 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Van Cortlandt Park-242 St 
  (18phút
  00:37 00:55 Times Square-42 St
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (17phút
  01:12 36 Avenue
 4. 4
  00:49 - 01:29
  40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:49 South Ferry
  1 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Van Cortlandt Park-242 St 
  (18phút
  01:07 01:12 Times Square-42 St
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (17phút
  01:29 36 Avenue
cntlog