2020/08/07  04:52  khởi hành
1
04:57 - 05:48
51phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:55 - 05:48
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  04:57 - 05:48
  51phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:57 South Ferry
  Đi bộ( 5phút
  05:02 05:05 Whitehall St-South Ferry
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (43phút
  05:48 36 Avenue
 2. 2
  04:55 - 05:48
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:55 South Ferry
  1 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Van Cortlandt Park-242 St 
  (17phút
  05:12 05:31 Times Square-42 St
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Astoria-Ditmars Blvd 
  (17phút
  05:48 36 Avenue
cntlog