2020/02/27  14:51  ออกเดินทาง
1
14:52 - 15:09
17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
14:59 - 15:18
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:52 - 15:09
  17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:52 Chinatown(Boston)
  เดิน( 2นาที
  14:54 14:57 Boylston
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Government Center 
  (2นาที
  14:59 15:01 Government Center
  [Subway T]BLUE LINE
  เดินทางไปยัง Wonderland 
  (8นาที
  15:09 Airport
 2. 2
  14:59 - 15:18
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:59 Chinatown(Boston)
  [Subway T]ORANGE LINE
  เดินทางไปยัง Oak Grove 
  (4นาที
  15:03 15:12 State
  [Subway T]BLUE LINE
  เดินทางไปยัง Wonderland 
  (6นาที
  15:18 Airport
cntlog