2020/11/25  17:16  khởi hành
1
17:17 - 17:34
17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:17 - 17:34
  17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:17 Chinatown(Boston)
  [Subway T]ORANGE LINE
  Hướng đến Oak Grove 
  (4phút
  17:21 17:28 State
  [Subway T]BLUE LINE
  Hướng đến Wonderland 
  (6phút
  17:34 Airport
cntlog