2020/01/23  22:47  khởi hành
1
22:47 - 23:00
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:47 - 23:00
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:47 Chinatown(Boston)
  [Subway T]ORANGE LINE
  Hướng đến Oak Grove 
  (4phút
  22:51 22:54 State
  [Subway T]BLUE LINE
  Hướng đến Wonderland 
  (6phút
  23:00 Airport
cntlog