2020/04/10  10:06  ออกเดินทาง
1
10:09 - 10:28
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:13 - 10:35
22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
10:20 - 10:39
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:09 - 10:28
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:09 七堵 Qidu
  自強號 Tze-chiang Limited Express
  เดินทางไปยัง 竹南 Zhunan
  (19นาที
  10:28 松山(台鐵) Songshan(TRA)
 2. 2
  10:13 - 10:35
  22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:13 七堵 Qidu
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  เดินทางไปยัง 竹南 Zhunan
  (22นาที
  10:35 松山(台鐵) Songshan(TRA)
 3. 3
  10:20 - 10:39
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:20 七堵 Qidu
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  เดินทางไปยัง 竹南 Zhunan
  (19นาที
  10:39 松山(台鐵) Songshan(TRA)
cntlog