2019/09/21  18:02  ออกเดินทาง
1
17:09 - 17:55
46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:09 - 17:59
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:09 - 17:59
50นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  17:09 - 17:55
  46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:09 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Wieliszew 
  (8นาที
  17:17 17:17 Warszawa Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  17:28 17:34 PKP Rakowiec
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (21นาที
  17:55 Pl. Konstytucji Plac Konstytucji
 2. 2
  17:09 - 17:59
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:09 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Wieliszew 
  (4นาที
  17:13 17:13 Warszawa Służewiec Warszawa Sluzewiec
  เดิน( 11นาที
  17:24 17:31 PKP Służewiec 11 PKP Sluzewiec 11
  Warszawie Tramwajowe 18 Warsaw Tram 18
  เดินทางไปยัง Żerań FSO 05 06 Zeran FSO 05 06
  (28นาที
  17:59 Pl. Konstytucji Plac Konstytucji
 3. 3
  17:09 - 17:59
  50นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:09 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Wieliszew 
  (4นาที
  17:13 17:13 Warszawa Służewiec Warszawa Sluzewiec
  เดิน( 11นาที
  17:24 17:30 PKP Służewiec 12 13 14 PKP Sluzewiec 12 13 14
  Warszawie Tramwajowe 18 Warsaw Tram 18
  เดินทางไปยัง Żerań FSO 05 06 Zeran FSO 05 06
  (29นาที
  17:59 Pl. Konstytucji Plac Konstytucji
cntlog