1
10:56 - 11:37
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:56 - 11:38
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:56 - 11:37
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (24นาที
  11:20 11:20 Warszawa Śródmieście Warszawa Srodmiescie
  เดิน( 11นาที
  11:31 11:33 Centrum Centrum (Tramway)
  Warszawie Tramwajowe 35 Warsaw Tram 35
  เดินทางไปยัง Wyścigi Wyscigi
  (4นาที
  11:37 Pl. Konstytucji Plac Konstytucji
 2. 2
  10:56 - 11:38
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (24นาที
  11:20 11:20 Warszawa Śródmieście Warszawa Srodmiescie
  เดิน( 11นาที
  11:31 11:34 Centrum Centrum (Tramway)
  Warszawie Tramwajowe 4 Warsaw Tram 4
  เดินทางไปยัง Wyścigi Wyscigi
  (4นาที
  11:38 Pl. Konstytucji Plac Konstytucji
cntlog