2021/01/20  13:54  ออกเดินทาง
1
14:06 - 14:34
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:59 - 14:34
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
14:12 - 14:41
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
14:19 - 14:48
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:06 - 14:34
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:06 자갈치 Jagalchi
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (23นาที
  14:29 14:32 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  เดินทางไปยัง 대저 Daejeo
  (2นาที
  14:34 거제 Geoje
 2. 2
  13:59 - 14:34
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:59 자갈치 Jagalchi
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (24นาที
  14:23 14:32 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  เดินทางไปยัง 대저 Daejeo
  (2นาที
  14:34 거제 Geoje
 3. 3
  14:12 - 14:41
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:12 자갈치 Jagalchi
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (24นาที
  14:36 14:39 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  เดินทางไปยัง 대저 Daejeo
  (2นาที
  14:41 거제 Geoje
 4. 4
  14:19 - 14:48
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:19 자갈치 Jagalchi
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  เดินทางไปยัง 노포 Nopo
  (23นาที
  14:42 14:46 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  เดินทางไปยัง 대저 Daejeo
  (2นาที
  14:48 거제 Geoje
cntlog