2020/04/10  13:16  ออกเดินทาง
1
13:20 - 13:39
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  13:20 - 13:39
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:20 穴守稲荷 Anamori-inari
  京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
  เดินทางไปยัง 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  (5นาที
  13:25 13:29 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 泉岳寺 Sengakuji
  (10นาที
  JPY 250
  13:39 泉岳寺 Sengakuji
cntlog