1
08:16 - 09:04
48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:16 - 09:04
48นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:04 - 09:04
1ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
08:16 - 09:16
1ครั้ง0นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  08:16 - 09:04
  48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:16 Romolo(Metropolitana) Romolo(Metro)
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Gessate) [MilanoMetro]Line 2(Gessate)
  เดินทางไปยัง Gessate 
  (6นาที
  EUR 1.50
  08:22 08:22 Cadorna FN
  เดิน( 4นาที
  08:26 08:27 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  เดินทางไปยัง Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37นาที
  09:04 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 2. 2
  08:16 - 09:04
  48นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:16 Romolo(Metropolitana) Romolo(Metro)
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Cologno Nord) [MilanoMetro]Line 2(Cologno Nord)
  เดินทางไปยัง Cologno Nord 
  (6นาที
  EUR 1.50
  08:22 08:22 Cadorna FN
  เดิน( 4นาที
  08:26 08:27 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  เดินทางไปยัง Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37นาที
  09:04 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 3. 3
  08:04 - 09:04
  1ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:04 Romolo(Metropolitana) Romolo(Metro)
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Gessate) [MilanoMetro]Line 2(Gessate)
  เดินทางไปยัง Gessate 
  (6นาที
  EUR 1.50
  08:10 08:10 Cadorna FN
  เดิน( 4นาที
  08:14 08:27 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  เดินทางไปยัง Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37นาที
  09:04 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 4. 4
  08:16 - 09:16
  1ครั้ง0นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:16 Romolo(Metropolitana) Romolo(Metro)
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Cologno Nord) [MilanoMetro]Line 2(Cologno Nord)
  เดินทางไปยัง Cologno Nord 
  (11นาที
  EUR 1.50
  08:27 08:27 Garibaldi FS
  เดิน( 4นาที
  08:31 08:35 Porta Garibaldi
  MalpensaExpress(Centrale-Terminal2)[Local]
  เดินทางไปยัง Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (41นาที
  09:16 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
cntlog