1
12:16 - 13:04
48phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:16 - 13:04
48phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
12:16 - 13:16
1h0phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:16 - 13:04
  48phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:16 Romolo(Metropolitana) Romolo(Metro)
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Gessate) [MilanoMetro]Line 2(Gessate)
  Hướng đến Gessate 
  (6phút
  EUR 1,50
  12:22 12:22 Cadorna FN
  Đi bộ( 4phút
  12:26 12:27 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37phút
  13:04 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 2. 2
  12:16 - 13:04
  48phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:16 Romolo(Metropolitana) Romolo(Metro) 12:22 12:22 Cadorna FN
  Đi bộ( 4phút
  12:26 12:27 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37phút
  13:04 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 3. 3
  12:16 - 13:16
  1h0phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:16 Romolo(Metropolitana) Romolo(Metro) 12:27 12:27 Garibaldi FS
  Đi bộ( 4phút
  12:31 12:35 Porta Garibaldi
  MalpensaExpress(Centrale-Terminal2)[Local]
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (41phút
  13:16 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
cntlog