2019-06-18 ตารางเที่ยวบิน

 1. NOK AIR DD-9201 Boeing 737-800 Passenger
  07:35 → 08:35
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 2. THAI LION AIR SL-601 Boeing 737-800 Passenger
  07:40 → 08:50
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 3. THAI AIRASIA FD-3349 Airbus A320
  07:45 → 08:50
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 4. THAI AIRASIA FD-3353 Airbus A320
  09:50 → 10:55
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 5. NOK AIR DD-9203 Boeing 737-800 Passenger
  11:50 → 12:50
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 6. THAI LION AIR SL-605 Boeing 737-800 Passenger
  12:05 → 13:10
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 7. NOK AIR DD-9211 Boeing 737-800 Passenger
  13:55 → 14:55
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 8. THAI LION AIR SL-607 Boeing 737-900 Passenger
  14:40 → 15:45
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 9. THAI LION AIR SL-611 Boeing 737-900 Passenger
  17:00 → 18:10
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 10. NOK AIR DD-9215 Boeing 737-800 Passenger
  17:05 → 18:10
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 11. THAI AIRASIA FD-3357 Airbus A320
  18:00 → 19:10
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 12. NOK AIR DD-9217 Boeing 737-800 Passenger
  19:00 → 20:00
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 13. THAI AIRASIA FD-3359 Airbus A320
  19:55 → 21:10
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 14. THAI LION AIR SL-617 Boeing 737-800 Passenger
  21:05 → 22:10
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 15. NOK AIR DD-9219 Boeing 737-800 Passenger
  21:40 → 22:40
  1ครั้ง 00นาที
  การจอง
 16. THAI AIRASIA FD-3351 Airbus A320
  22:00 → 23:05
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog