2019-05-22 ตารางเที่ยวบิน

  1. SILKAIR MI-701 Airbus A320
    11:20 → 15:45
    3ครั้ง 25นาที
    การจอง

รายการสนามบิน

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด