REP สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

ข้อมูลเที่ยวบิน

00:30 → 07:00 4ครั้ง 30นาที
PUS สนามบินนานาชาติปูซาน ปูซาน, เกาหลี
AIR BUSAN
07:25 → 10:20 2ครั้ง 55นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
LANMEI AIRLINES
07:25 → 08:10 45นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
LANMEI AIRLINES
07:55 → 08:45 50นาที
KOS สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ สีหนุวิล, กัมพูชา
JC INTERNATIONAL AIRLINES
08:30 → 11:45 2ครั้ง 15นาที
KUL สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
AIRASIA
09:15 → 13:45 3ครั้ง 30นาที
HFE สนามบินนานาชาติซินเฉียว เหอเฝย เหอเฟย์, ประเทศจีน
JC INTERNATIONAL AIRLINES
09:25 → 10:30 1ครั้ง 05นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI SMILE
09:50 → 11:05 1ครั้ง 15นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
BANGKOK AIRWAYS
10:15 → 11:00 45นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA ANGKOR AIR
10:25 → 11:25 1ครั้ง 00นาที
KOS สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ สีหนุวิล, กัมพูชา
CAMBODIA ANGKOR AIR
10:30 → 11:45 1ครั้ง 15นาที
SGN สนามบินนานาชาติโฮจิมินห์ซิตี้ โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม
CAMBODIA ANGKOR AIR
10:35 → 11:15 40นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA AIRWAYS
10:40 → 14:15 2ครั้ง 35นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
SILKAIR
11:10 → 14:35 2ครั้ง 25นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
11:15 → 15:40 3ครั้ง 25นาที
WXN สนามบินว่านเซี่ยน ว่านโจว, ประเทศจีน
JC INTERNATIONAL AIRLINES
11:25 → 12:15 50นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA ANGKOR AIR
11:45 → 13:00 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
13:25 → 14:35 1ครั้ง 10นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
BANGKOK AIRWAYS
13:45 → 14:50 1ครั้ง 05นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA AIRWAYS
13:50 → 15:00 1ครั้ง 10นาที
SGN สนามบินนานาชาติโฮจิมินห์ซิตี้ โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม
CAMBODIA ANGKOR AIR
14:40 → 15:40 1ครั้ง 00นาที
PKZ สนามบินปากเซ ปากเซ, ลาว
LAO AIRLINES
14:40 → 18:00 3ครั้ง 20นาที
LPQ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง หลวงพระบาง, ลาว
LAO AIRLINES
15:35 → 16:55 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
BANGKOK AIRWAYS
16:05 → 16:50 45นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA ANGKOR AIR
16:20 → 17:35 1ครั้ง 15นาที
DAD สนามบินนานาชาติดานัง ดานัง, เวียดนาม
CAMBODIA ANGKOR AIR
16:35 → 17:50 1ครั้ง 15นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
16:45 → 17:40 55นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
LANMEI AIRLINES
17:00 → 18:00 1ครั้ง 00นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA AIRWAYS
17:05 → 20:15 3ครั้ง 10นาที
HAN สนามบินนานาชาติฮานอย ฮานอย, เวียดนาม
VIETNAM AIRLINES
17:05 → 18:35 1ครั้ง 30นาที
LPQ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง หลวงพระบาง, ลาว
VIETNAM AIRLINES
17:15 → 21:15 3ครั้ง 00นาที
XMN สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เซียะเหมิ, ประเทศจีน
XIAMEN AIR
17:25 → 21:00 2ครั้ง 35นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
DRAGONAIR
17:55 → 19:50 1ครั้ง 55นาที
HAN สนามบินนานาชาติฮานอย ฮานอย, เวียดนาม
VIETNAM AIRLINES
18:10 → 23:05 3ครั้ง 55นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CAMBODIA ANGKOR AIR
18:20 → 22:05 2ครั้ง 45นาที
CAN สนามบินนานาชาติกวางโจว กว่างโจว, ประเทศจีน
CHINA SOUTHERN AIRLINES
18:30 → 19:50 1ครั้ง 20นาที
SGN สนามบินนานาชาติโฮจิมินห์ซิตี้ โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม
VIETNAM AIRLINES
18:45 → 22:20 2ครั้ง 35นาที
HKG สนามบินนานาชาติฮ่องกง ฮ่องกง, ฮ่องกง
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS
19:00 → 19:45 45นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
JC INTERNATIONAL AIRLINES
19:05 → 20:50 1ครั้ง 45นาที
HAN สนามบินนานาชาติฮานอย ฮานอย, เวียดนาม
VIETJET AIR
19:10 → 19:55 45นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA ANGKOR AIR
19:35 → 20:45 1ครั้ง 10นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
BANGKOK AIRWAYS
19:50 → 21:45 1ครั้ง 55นาที
HAN สนามบินนานาชาติฮานอย ฮานอย, เวียดนาม
VIETNAM AIRLINES
19:55 → 20:35 40นาที
KOS สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์ สีหนุวิล, กัมพูชา
JC INTERNATIONAL AIRLINES
20:00 → 00:10 3ครั้ง 10นาที
CSX สนามบินนานาชาติฉางชา ฉางชา, ประเทศจีน
LANMEI AIRLINES
20:05 → 21:00 55นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
CAMBODIA ANGKOR AIR
20:10 → 20:55 45นาที
PNH สนามบินนานาชาติพนมเปญ พนมเปญ, กัมพูชา
JC INTERNATIONAL AIRLINES
20:30 → 22:25 1ครั้ง 55นาที
HAN สนามบินนานาชาติฮานอย ฮานอย, เวียดนาม
VIETNAM AIRLINES
20:45 → 21:50 1ครั้ง 05นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI SMILE
20:50 → 22:00 1ครั้ง 10นาที
SGN สนามบินนานาชาติโฮจิมินห์ซิตี้ โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม
CAMBODIA ANGKOR AIR
21:00 → 22:20 1ครั้ง 20นาที
BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
BANGKOK AIRWAYS
21:35 → 22:55 1ครั้ง 20นาที
SGN สนามบินนานาชาติโฮจิมินห์ซิตี้ โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม
VIETNAM AIRLINES
21:40 → 02:05 3ครั้ง 25นาที
WUH สนามบินนานาชาติอู่ฮั่น หวู่ฮั่น, ประเทศจีน
LANMEI AIRLINES
22:05 → 23:15 1ครั้ง 10นาที
DMK สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
THAI AIRASIA
22:15 → 01:30 2ครั้ง 15นาที
KMG สนามบินนานาชาติคุนหมิง คุนหมิ, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
22:25 → 01:40 2ครั้ง 15นาที
SIN สนามบินนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์, สิงคโปร์
JETSTAR ASIA
23:20 → 04:10 3ครั้ง 50นาที
PVG สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
CHINA EASTERN AIRLINES
23:55 → 07:05 5ครั้ง 10นาที
ICN สนามบินนานาชาติอินชอน โซล, เกาหลี
AIR SEOUL

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog