2021/01/21  14:46  ออกเดินทาง
1
14:53 - 15:05
12นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:58 - 15:08
10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
15:03 - 15:15
12นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
15:18 - 15:28
10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  14:53 - 15:05
  12นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:53 Plänterwald Planterwald
  S85
  เดินทางไปยัง Pankow 
  (5นาที
  14:58 15:01 Ostkreuz
  S7
  เดินทางไปยัง Potsdam Hbf Potsdam Central Station
  (4นาที
  15:05 Ostbahnhof(Berlin) East Station(Berlin)
 2. 2
  14:58 - 15:08
  10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:58 Plänterwald Planterwald
  S9
  เดินทางไปยัง Spandau 
  (10นาที
  15:08 Ostbahnhof(Berlin) East Station(Berlin)
 3. 3
  15:03 - 15:15
  12นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:03 Plänterwald Planterwald
  S8
  เดินทางไปยัง Birkenwerder 
  (5นาที
  15:08 15:11 Ostkreuz
  S7
  เดินทางไปยัง Potsdam Hbf Potsdam Central Station
  (4นาที
  15:15 Ostbahnhof(Berlin) East Station(Berlin)
 4. 4
  15:18 - 15:28
  10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:18 Plänterwald Planterwald
  S9
  เดินทางไปยัง Spandau 
  (10นาที
  15:28 Ostbahnhof(Berlin) East Station(Berlin)
cntlog