1
05:53 - 06:01
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:13 - 06:21
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:53 - 06:01
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:53 Plänterwald Planterwald
  S9
  Hướng đến Spandau 
  (8phút
  06:01 Ostbahnhof(Berlin) East Station(Berlin)
 2. 2
  06:13 - 06:21
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:13 Plänterwald Planterwald
  S9
  Hướng đến Spandau 
  (8phút
  06:21 Ostbahnhof(Berlin) East Station(Berlin)
cntlog