2020/07/11  12:05  Avgång
1
15:33 - 06:43
15h10min
Antal överföringar: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
14:18 - 06:43
16h25min
Antal överföringar: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
15:58 - 06:59
15h1min
Antal överföringar: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  15:33 - 06:43
  15h10min
  Antal överföringar: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  15:33 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  På väg till 东部汽车站 East Coach Station
  (13min
  15:46 15:56 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  På väg till 西山公園 Western Hills Park
  (13min
  16:09 16:14 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  På väg till 大学城南 University Town(South)
  (43min
  16:57 17:00 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  På väg till 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11min
  17:11 17:11 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  Gångväg( 10min
  17:21 23:21 昆明南 Kunmingnan
  G2931/G2934 次 Train G2931/G2934
  På väg till 广州南 Guangzhounan
  (6h16min
  05:37 05:37 广州南 Guangzhounan
  Gångväg( 10min
  05:47 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På väg till 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (43min
  06:43 江夏 Jiangxia
 2. 2
  14:18 - 06:43
  16h25min
  Antal överföringar: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  14:18 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  På väg till 东部汽车站 East Coach Station
  (13min
  14:31 14:36 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  På väg till 西山公園 Western Hills Park
  (13min
  14:49 14:54 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  På väg till 大学城南 University Town(South)
  (6min
  15:00 15:00 昆明火车站 Kunming Railway Station
  Gångväg( 10min
  15:10 21:10 昆明 Kunming
  D3853/D3856 次 Train D3853/D3856
  På väg till 广州南 Guangzhounan
  (8h34min
  05:44 05:44 广州南 Guangzhounan
  Gångväg( 10min
  05:54 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På väg till 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (43min
  06:43 江夏 Jiangxia
 3. 3
  15:58 - 06:59
  15h1min
  Antal överföringar: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  15:58 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  På väg till 东部汽车站 East Coach Station
  (13min
  16:11 16:20 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  På väg till 西山公園 Western Hills Park
  (13min
  16:33 16:38 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  På väg till 大学城南 University Town(South)
  (43min
  17:21 17:24 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  På väg till 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11min
  17:35 17:35 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  Gångväg( 10min
  17:45 23:45 昆明南 Kunmingnan
  G2931/G2934 次 Train G2931/G2934
  På väg till 广州南 Guangzhounan
  (6h16min
  06:01 06:01 广州南 Guangzhounan
  Gångväg( 10min
  06:11 06:16 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På väg till 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (43min
  06:59 江夏 Jiangxia
cntlog