2020/08/10  12:20  ออกเดินทาง
1
15:33 - 06:43
15ครั้ง10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
14:18 - 06:43
16ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
15:58 - 06:59
15ครั้ง1นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  15:33 - 06:43
  15ครั้ง10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  15:33 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  เดินทางไปยัง 东部汽车站 East Coach Station
  (13นาที
  15:46 15:56 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  เดินทางไปยัง 西山公園 Western Hills Park
  (13นาที
  16:09 16:14 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  เดินทางไปยัง 大学城南 University Town(South)
  (43นาที
  16:57 17:00 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  เดินทางไปยัง 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11นาที
  17:11 17:11 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:21 23:21 昆明南 Kunmingnan
  G2931/G2934 次 Train G2931/G2934
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (6ครั้ง16นาที
  05:37 05:37 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  05:47 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (43นาที
  06:43 江夏 Jiangxia
 2. 2
  14:18 - 06:43
  16ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  14:18 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  เดินทางไปยัง 东部汽车站 East Coach Station
  (13นาที
  14:31 14:36 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  เดินทางไปยัง 西山公園 Western Hills Park
  (13นาที
  14:49 14:54 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  เดินทางไปยัง 大学城南 University Town(South)
  (6นาที
  15:00 15:00 昆明火车站 Kunming Railway Station
  เดิน( 10นาที
  15:10 21:10 昆明 Kunming
  D3853/D3856 次 Train D3853/D3856
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (8ครั้ง34นาที
  05:44 05:44 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  05:54 06:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (43นาที
  06:43 江夏 Jiangxia
 3. 3
  15:58 - 06:59
  15ครั้ง1นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  15:58 机场前 Airport Front
  昆明地铁6号线 Kunming Rail Transit Line 6
  เดินทางไปยัง 东部汽车站 East Coach Station
  (13นาที
  16:11 16:20 东部汽车站 East Coach Station
  昆明地铁3号线 Kunming Rail Transit Line 3
  เดินทางไปยัง 西山公園 Western Hills Park
  (13นาที
  16:33 16:38 东风广场 Dongfeng Square
  昆明地铁1号线・2号线 Kunming Rail Transit Line 1 / Line 2
  เดินทางไปยัง 大学城南 University Town(South)
  (43นาที
  17:21 17:24 春融街 Chunrong St.
  昆明地铁1号线(春融街-昆明南火车站) Kunming Rail Transit Line 1(Chunrong St.-Kunming South St.)
  เดินทางไปยัง 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  (11นาที
  17:35 17:35 昆明南火车站 Kunming South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:45 23:45 昆明南 Kunmingnan
  G2931/G2934 次 Train G2931/G2934
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (6ครั้ง16นาที
  06:01 06:01 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  06:11 06:16 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (43นาที
  06:59 江夏 Jiangxia
cntlog