1
14:12 - 15:19
1h7min
Antal överföringar: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:12 - 15:25
1h13min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  14:12 - 15:19
  1h7min
  Antal överföringar: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:12 松江体育中心 Songjiang Sports Center
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  På väg till 曹路 Caolu
  (1h0min
  15:12 15:15 陆家浜路 Lujiabang Road
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  På väg till 市光路 Shiguang Road
  (4min
  15:19 大世界 Dashijie
 2. 2
  14:12 - 15:25
  1h13min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:12 松江体育中心 Songjiang Sports Center
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  På väg till 曹路 Caolu
  (49min
  15:01 15:06 徐家汇 Xujiahui 15:17 15:23 人民广场 People Square
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  På väg till 沈杜公路 Shendu Highway
  (2min
  15:25 大世界 Dashijie
cntlog