1
21:06 - 22:13
1h7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
21:06 - 22:16
1h10phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:06 - 22:13
  1h7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:06 松江体育中心 Songjiang Sports Center
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 曹路 Caolu
  (1h0phút
  22:06 22:09 陆家浜路 Lujiabang Road
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  Hướng đến 市光路 Shiguang Road
  (4phút
  22:13 大世界 Dashijie
 2. 2
  21:06 - 22:16
  1h10phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:06 松江体育中心 Songjiang Sports Center
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  Hướng đến 曹路 Caolu
  (49phút
  21:55 22:00 徐家汇 Xujiahui
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  Hướng đến 富锦路 Fujin Road
  (11phút
  22:11 22:14 人民广场 People Square
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  Hướng đến 沈杜公路 Shendu Highway
  (2phút
  22:16 大世界 Dashijie
cntlog