2020/01/26  23:22  Pelepasan
1
11:55 - 04:28
16j33min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
14:40 - 07:38
16j58min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:55 - 04:28
  16j33min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:55 Sài Gòn SaiGon 04:28 Núi Thành Nui Thanh
 2. 2
  14:40 - 07:38
  16j58min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:40 Sài Gòn SaiGon 07:38 Núi Thành Nui Thanh
cntlog