2019/11/23  00:38  Avgang
1
11:55 - 04:28
16t33min
Antall overføringer: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
14:40 - 07:38
16t58min
Antall overføringer: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:55 - 04:28
  16t33min
  Antall overføringer: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:55 Sài Gòn SaiGon 04:28 Núi Thành Nui Thanh
 2. 2
  14:40 - 07:38
  16t58min
  Antall overføringer: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:40 Sài Gòn SaiGon 07:38 Núi Thành Nui Thanh
cntlog