1
19:33 - 19:55
22
환승 횟수: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:33 - 19:55
  22
  환승 횟수: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:33 राजीव चौक Rajiv Chowk
  ब्लू लाइन[दिल्ली मेट्रो] Blue Line[Delhi Metro]
  नोएडा इलैक्ट्रौनिक सिटी Noida Electronic City 행
  (11
  19:44 19:48 यमुना किनारा Yamuna Bank 19:55 कड़कड़ डूमा Karkarduma
cntlog