1
17:51 - 18:12
21min
Numero di trasferimenti: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:51 - 18:12
  21min
  Numero di trasferimenti: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:51 राजीव चौक Rajiv Chowk
  ब्लू लाइन[दिल्ली मेट्रो] Blue Line[Delhi Metro]
  Legato a नोएडा इलैक्ट्रौनिक सिटी Noida Electronic City
  (11min
  18:02 18:05 यमुना किनारा Yamuna Bank 18:12 कड़कड़ डूमा Karkarduma
cntlog