1
06:24 - 07:11
47分钟
传输数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:44 - 07:31
47分钟
传输数: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:24 - 07:11
  47分钟
  传输数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:24 တာမွေ Tamwe
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  前往ဘောက်ထော် Bauktaw
  (47分钟
  07:11 ဝေဘာဂီ Waibage
 2. 2
  06:44 - 07:31
  47分钟
  传输数: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:44 တာမွေ Tamwe
  ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထား Yangon Circular Railway
  前往ဘောက်ထော် Bauktaw
  (47分钟
  07:31 ဝေဘာဂီ Waibage
cntlog